Πρωτογενή & Τεκμηριωμένα Αιτήματα

# Εφαρμογή Διαχείρισης Πρωτογενών & Τεκμηριωμένων Αιτημάτων

Πελάτης
ΟΤΑ - Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.
Απαιτήσεις
Architecture Production Development
Δεξιότητες
HTML JavaScript PHP Database CSS

Πρωτογενές αίτημα.jpg

Δημιουργία, Διαχείριση και Παρακολούθηση Πρωτογενών και Τεκμηριωμένων αιτημάτων με αυτόματη έγκριση από τον αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο μέσω του κινητού του.