Η εφαρμογή Διαχείρισης Παιδικών Σταθμών είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των Αιτήσεων των Δημοτών για τους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων. Για την αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση πραγματοποιούνται αυτόματα οι απαραίτητοι έλεγχοι από την εφαρμογή. Στη συνέχεια γίνεται αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς, με τη χρήση παραμετρικά οριζόμενων κριτηρίων αξιολόγησης. Η ένταξη των παιδιών στα τμήματα, η παρακολούθηση της δραστηριότητας τους, οι οικονομικές κινήσεις αυτών είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος.